Výlet na Kojšovskú hoľu (trasa z Jahodnej) s Bryšom a Grejou