×

Chyba

[sigplus] Kritická chyba: Nedostatočné prístupové práva k súborovému systému na vytvorenie priečinka root/cache/preview.

Výlet na Kojšovskú hoľu (trasa z Jahodnej) s Bryšom a Grejou

 

[sigplus] Kritická chyba: Nedostatočné prístupové práva k súborovému systému na vytvorenie priečinka root/cache/preview.