Klubová výstava Klubu chovateľov kólií a šeltií sa konala v Žiline dňa 08.04.2017. Posudzovali Duna Jones (dlhosrsté kólie) a Gwen Beaden (krátkosrsté kólie a šeltie) z Veľkej Británie.

(fotografie môžete ľubovoľne používať za podmienky, že pri fotografii uvediete zdroj - odkaz na našu stránku www.collies.sk)