×

Chyba

[sigplus] Kritická chyba: Nedostatočné prístupové práva k súborovému systému na vytvorenie priečinka root/cache/preview.

Klubová výstava Klubu chovateľov kólií a šeltií sa konala v Žiline dňa 08.04.2017. Posudzovali Duna Jones (dlhosrsté kólie) a Gwen Beaden (krátkosrsté kólie a šeltie) z Veľkej Británie.

(fotografie môžete ľubovoľne používať za podmienky, že pri fotografii uvediete zdroj - odkaz na našu stránku www.collies.sk)

 

[sigplus] Kritická chyba: Nedostatočné prístupové práva k súborovému systému na vytvorenie priečinka root/cache/preview.