×

Chyba

[sigplus] Kritická chyba: Nedostatočné prístupové práva k súborovému systému na vytvorenie priečinka root/cache/preview.

Špeciálna výstava Klubu chovateľov kólií a šeltií sa konala v Prešove dňa 20.09.2015. Posudzoval Pawel Boniecki z Poľska.

 

[sigplus] Kritická chyba: Nedostatočné prístupové práva k súborovému systému na vytvorenie priečinka root/cache/preview.